"
  • Đơn giản và mạnh m sạch và an toàn
  • iSafe nhân viên Monitor cho phép bạn ghi lại và theo dõi tất ccác hoạt động xảy ra trên máy tính của bạn và có nó được gửi đến email của bạn, báo cáo được tạo ra! Tđộng lén lút ghi lại mọi cuộc trò chuyện IM, giám sát tất ccác trang web và kiểm soát nó một cách ddàng.


    Không có công cmàn hình máy tính mang lại cho bạn san toàn của việc biết rằng bạn scó ththu thập tất ccác ảnh chụp màn hình và tất ccác thợp phím chvới một nút bấm. Không có những phần mềm giám sát nhân viên cho phép bạn theo dõi và phân tích hiệu suất nhân viên, vô hiệu hóa các ứng dụng, internet fiter hoặc dliệu, kiểm soát thời gian trực tuyến, ngăn chặn các trang web không mong muốn ... và tạo ra các hoạt động của nhân viên báo cáo thời gian thực hoặc vào thời gian!


    Mỗi thợp phím tchat phbiến, email trực tuyến và các trang web xã hội được ghi lại. Bao gồm Myspace, Facebook, Hotmail, Yahoo Messenger, MSN Messenger, AIM và bất kchương trình khác. Khi một sngười lao động vi phạm các quy tắc kiểm soát của bạn, thông báo scung cấp cho bạn.

  • Không Trance, Không Tracks
  • Không giống như các phần mềm giám sát keylogger hoặc internet khác, giám sát iSafe nhân viên không thđược nhận thấy hoặc gbcài đặt một cách điển hình (Windows Add / Remove Programs).

  • Cài đặt iSafe nhân viên giám sát và quên nó, và nó vẫn không ngừng theo dõi cho bạn! removespywareguide.org removespywareguide.org Giải thưởng