"
 • Đơn giản và mạnh m sạch svà an toàn

  iSafe Màn hình của cha mlà một giải pháp điều khiển của cha mtừng đoạt giải thưởng. Nó cung cấp cho các gia đình có khnăng nghiên cứu, giao tiếp và giải trí, trong khi tránh nội dung độc hại và nguy hiểm khác liên quan đến Internet.


  iSafe Màn hình của cha mlà một mạnh m nhưng đơn giản đsdụng điều khiển của cha mvà giải pháp an toàn Internet giúp cha mbảo vcon cái của hvà theo dõi việc sdụng Internet của h Lọc nội dung trang web, theo dõi Facebook, điều khiển thiết lập thời gian, trò chơi không phù hợp, và nhiều hơn nữa.


  Mỗi thợp phím tchat phbiến, email trực tuyến và các trang web xã hội được ghi lại. Bao gồm Myspace, Facebook, Hotmail, Yahoo Messenger, MSN Messenger, AIM và bất kchương trình khác.

  iSafe Tất ctrong một Màn hình của cha m
  * Khối nội dung khiêu dâm xuất hiện trên máy tính của bạn.
  * Mặt nthô tục trước khi nó xuất hiện trên màn hình.
  * Giám sát phương tiện truyền thông xã hội đtìm ra người trem của bạn đang nói đến.
  * Kiểm soát truy cập đđặt thời gian giới hạn vviệc sdụng Internet.
  * Màn hình tin nhắn (IM) đxác định những ksăn mồi tiềm năng và bảo vchống lại hăm dọa trên mạng.
  * Gửi các cảnh báo và báo cáo giao diện điều khiển của bạn hoặc email.
  * Trò chơi video điều khiển đchcho phép các trò chơi bạn muốn được chơi.
  * Tạo hsơ người dùng đthiết kbảo vyêu cầu các thành viên gia đình cá nhân của bạn.
 • Cài đặt iSafe Màn hình của cha m và quên nó, và nó vẫn không ngừng theo dõi cho bạn! removespywareguide.org removespywareguide.org Giải thưởng